10116. — Προκήρυγμα. [κάτω:] Κόρφοι εν τη τυπογραφία της Διοικήσεως. Μφ. 0.33 Χ 0.49, της 15 'Απριλίου 1817, ίταλιστί και ελληνιστί. Περί εκλεγέντων αντιπροσώ- πων της νομοθετικής Συνελεύσεως. ΔΒΖ—. *

Περί εκλεγέντων αντιπροσώπων της νομοθετικής Συνελεύσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί εκλεγέντων αντιπροσώπων της νομοθετικής Συνελεύσεως.