10106. - Προκήρυγμα------Ό Μαγγιόρ Στρατηγός Σμίθ έκαμε με εΰχαρί- στησίν του-------[κάτω:] Κορφοί, εν τή τυπογραφία τής Διοικήσεως.

Περί άρσεως αποκλεισμού του χωρίου Κομιτάτα της Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί άρσεως αποκλεισμού του χωρίου Κομιτάτα της Κεφαλληνίας