10103.-Προκήρυγμα. Επειδή ό Λόρδ Μέγας 'Απόστολος------------[κάτω:] Κορφοί εν τή τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0 32x0.44, ιταλιστι και ελληνιστί, τής 26 'Ιουλίου 1816. Περί άρσεως τοΰ αποκλεισμού τής περιοχής Λευκίμμης, επιβληθέντος λόγω τής πανώλους. ΔΒΖ—. -Χ-

Περί αρσεως του αποκλεισμού της περιοχής Λευκίμμης, επιβληθέντος λόγω της πανώλους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί αρσεως του αποκλεισμού της περιοχής Λευκίμμης, επιβληθέντος λόγω της πανώλους