10100. - Προκήρυγμα. Έκ μέρους τής Αΰτοϋ Έξοχότητος---------[κάτω:] Κόρφοι εν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.22 Χ 0.31, ιταλιστι και ελληνιστί, τής 8 Φεβρ. 1816. Πληροφορίαι περί τής πορείας τής πανώλους. ΔΒΖ—. -Χ-

Πληροφορίαι περί της πορείας της πανώλους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πληροφορίαι περί της πορείας της πανώλους