10083. - Διακήρυξις. Ήμεΐς Ι. Κάμπβελ Τενέντε — Στρατάρχης------[κάτω:] Corfu, nella stamperia del Governo. Μφ. 0.44 Χ 0.59. Τής 26 Δεκεμβρίου 1814. Ίταλιστί κα'ι ελληνιστί. Περί νομισμάτων. ΔΒΖ—.
Ι. Κάμπβελ Τενέντε

Διακήρυξις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διακήρυξις