10076. Ή Έξοχότης του Μαγγιόρ Γενεράλ Γεώργιος "Αιρ Διοικητής τών Δυνάμεων της Ξηράς τοΰ Αύτοϋ Μεγαλειότητος, Βασιλέως της Μεγάλης Βρεττανίας Εις τάς Ίωνικάς ελευθερωμένος Νήσους. Προκήρυξις. Επειδή και από τους εργατι- κούς κόπους τών φιλόπονων γεωργών τούτων τών Νήσων,------[κάτω:] Έκ τοΰ Γε-

Προκήρυξις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυξις