10053. — Ό Πρίγκιψ και Πρόεδρος της Γερουσίας προς τους ένκάτοίκους της Επτανήσου Πολιτείας--------[κάτω:] 'Από το Σενάτο οις Κορριφυύς 27. Μαίου 1803. Σπηρΰδον Γεόργιος Θεοτόκης. Ό εξ άπορρίτον τη Πολιτείας Κόμις Καβο- δίστριας. Μφ. μόνον ελληνιστί. Βιβλιοθήκη κ. Άριστ. Ι. Βαλαωρίτου έν 'Αθήναις. -Η-

Ό Πρίγκιψ και Πρόεδρος της Γερουσίας προς τους εγκατοίκους της Επτανήσου Πολιτείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Πρίγκιψ και Πρόεδρος της Γερουσίας προς τους εγκατοίκους της Επτανήσου Πολιτείας