10031.— Σάτηρα κατά της Μαυρέτας Πυλαρινοΰ και Διονυσίου Δελλαπόρτα. Μφ. 0.30 χ 0.40. ΙΕΕΕ-. *

Σάτηρα κατά της Μαυρέτας Πυλαρινο]ού και Διονυσίου Δελλαπόρτα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σάτηρα κατά της Μαυρέτας Πυλαρινο]ού και Διονυσίου Δελλαπόρτα.