10028. - Περί τής στρατιωτικής εφορίας. Είς 8ον, σ. πλέον τών 12 (κολοβόν άντίτυπον) ΒΒ—.

Περί της στρατιωτικής εφορίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της στρατιωτικής εφορίας.