10018.-Κώδηξ πολιτικός. Διατάξεις εισαγωγικοί. Εις 4ον, σ. 63. Περιέχει μετάφρασιν 515 άρθρων τοΰ γαλλ. άστ. κωδικός. ΔΒΠ 25137. *

Κώδηξ πολιτικός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κώδηξ πολιτικός