10004. — Διάλογος μεταξύ Δεσπινοΰκας και Διδιμοτοίχου. Εις 8ον μικρόν, σ. 48. Περί εκκλησιαστικών πραγμάτων. Περί τό 1845. ΛΟΒ. Α 2/ΙΙΙ. *

Διάλογος μεταξύ Δεσπινούκας και Διδιμοτοίχου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάλογος μεταξύ Δεσπινούκας και Διδιμοτοίχου.