9998. — Ώδή Κορωναίω ως άρχηγώ τής τών φοιτητών φάλαγγος (κατά τό μέτρον τής Ε' τών 'Ολυμπιονικών) υπό Θ. Μπουκίδου (φοιτητοϋ τής φιλολογίας). Εις 8ον, σ. 3. "Ανευ έτους, άλλα τοϋ 1863. ΔΚ - . *
Θ. Μπουκίδου

Ωδή Κορωναίω ως αρχηγώ της των φοιτητών φάλαγγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή Κορωναίω ως αρχηγώ της των φοιτητών φάλαγγος