9979.- Φειδίας και Περικλής ύπό Άγγέλου Στ. Βλάχου.—Ήρξεν άτης Φειδίας πράξας κακώς. (Άριστ. ΕΊρ. 605).—'Αθήνησι, Τΰποις Δ. Άθ. Μαυρομ- μάτη. 1863. Εις 8ον, σ. β' + 1 ά.ά. + 6-32. Στίχοι. ΕΒΕ. Ν. Φ. 442, ΛΟΒ. Α 51/11, ΓΕΝ. MGL 663.
Άγγέλου Στ. Βλάχου

Φειδίας και Περικλής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φειδίας και Περικλής