9975. — "Υμνος. Προς την Α. Μ. Γεώργιον Α' Βασιλέα τών 'Ελλήνων, [κάτω:] Ποίημα Σπυρίδωνος Σκορδίλη Κεφαλλήνος. Μφ. 0.14x0.20. Τοϋ 1863. ΔΑΚ-. #
Σπυρίδωνος Σκορδίλη

Ύμνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος