9951. — Τά φώτα. Ελευθέριος και 'Αποστόλης, [έν τέλει:] Κέρκυρα, τή 4 'Ιανουαρίου 1863. Τυπογραφεΐον «Ερμής» 'Αντωνίου Τερζάκη. Εις 8ον, σ. 8. Περί τής Ενώσεως. ΓΕΝ. Geogr. 3482, IEEE 895. -*¦

Τα φώτα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα φώτα.