9946.— Τά νέα τής ημέρας. Ή πατρίς προς τους Επτανησίους, [κάτω:] Έν Ζακΰνθφ τή 10 Μαΐου 1863. Τυπογραφεΐον ό Παρνασσός. Μφ. 0.22x0.29. ΛΖ-. -*·

Τα νέα της ημέρας. Η πατρίς προς τους Επτανησίους,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα νέα της ημέρας. Η πατρίς προς τους Επτανησίους,