9939.— Τά δύο θύματα μυθιστόρημα πρωτότυπον υπό Περικλέους Δ. Πατα- νοπούλου. Έν Καλάμαις, τΰποις Γεωργίου Δ. Καφοποΰλου, δικηγόρου 1863. Είς, 8ον, α. 92. ΜΔΝΦ τοΰ 1864, αριθ. 46.
Περικλέους Δ. Πατα-νοπούλου

Τα δύο θύματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα δύο θύματα