9928. - Συνεδρίασις ΛΕ' της 28. 'Ιανουαρίου 1863 (Δευτέρα). Εις 8ον, σ. 8. Συνεδρίασις της 'Εθνοσυνελεύσεως περί της δωρεάς τοΰ Γ. Π. Λασκαρίδου 16 προτομών αγωνιστών. ΓΕΝ. Ind. 1025. *

Συνεδρίασις ΛΕ' της 28. Ιανουαρίου 1863

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συνεδρίασις ΛΕ' της 28. Ιανουαρίου 1863