9881.-Προς τήν Α. Μ. τον Βασιλέα Γεωργιον Α. [κάτω:] 'Ιούνιος 1863. Θ. Γ. Πεφάνης. Μφ. 0.14x0.23. Στίχοι. ΔΑΚ-. #-
Θ. Γ. Πεφάνης.

Προς την Α. Μ. τον Βασιλέα Γεωργιον Α

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την Α. Μ. τον Βασιλέα Γεωργιον Α