9860. - Πέτρα σκανδάλου, ήτοι διασάφησις τής αρχής καί τών αληθών at-

Πέτρα σκανδάλου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πέτρα σκανδάλου