9851.— Περί οργανώσεως συστήματος εγχωρίου παραγωγής και τών προς τούτο τρόπων υπό Στ. Τρικαλιώτου. Πρώην ύφηγητοϋ τής Πολιτικής Οικονομίας έν
Στ. Τρικαλιώτου

Περί οργανώσεως συστήματος εγχωρίου παραγωγής και των προς τούτο τρόπων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί οργανώσεως συστήματος εγχωρίου παραγωγής και των προς τούτο τρόπων