9844. —Παροΐμίαστήριον ή συλλογή παροιμιών έν χρήσει ούσών παρά τοις

Παροιμιαστήριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παροιμιαστήριον