9838. — Παράρτημα εκ τοΰ 105 αριθμού της «Κλειοϋς». 'Εγκύκλιος Κόμη- τος Ρώσελ περί Επτανήσου, [κάτω:] Τυποις τοΰ Αυστριακού Λόϋδ. Μφ. 0.26 Χ 0.35. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1863. ΑΕΚ—. Μ-
Ρώσελ

Εγκύκλιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκύκλιος