9835. — Πανηγυρικός τών υπέρ πίστεως καΐ πατρίδος άγωνισαμένων, ύπό Έπαμ. Ι. Φραγκούδη. Βουκουρεστίοις, Τΰποις Στεφάνου Ρασσιδέσκου. 1863. Εις 8ον, φ. 4 ά. ά. + σ. 85 + 1 ά. ά. ΕΒΕ—. *
Έπαμ. Ι. Φραγκούδη

Πανηγυρικός των υπέρ πίστεως καί πατρίδος αγωνισαμένων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πανηγυρικός των υπέρ πίστεως καί πατρίδος αγωνισαμένων,