9787. - Ό ασπασμός υπό 'Αριστοτέλους Βαλαωρίτου. Εις την μητέρα Ελλάδα. Μφ. 0.26x0.41. Έπί τη ενώσει της Επτανήσου. Τοϋ 1863. ΓΕΝ—. -*
Αριστοτέλους Βαλαωρίτου

Ο ασπασμός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο ασπασμός