9772.-Νέον έτος 1863. Ό καθαριστής των δρόμων. Μφ. 0.23x0.31. Στίχοι. "Αρχ. Ή καθαριότης είναι δέν τό αγνοεί κανείς,- - -IB, 90. *

Η καθαριότης είναι δέν το αγνοεί κανείς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η καθαριότης είναι δέν το αγνοεί κανείς