9771 -Νέον έτος 1863. [κάτω:] Οί νεροκράται. Μφ. 0.31 Χ 0 22. Στίχοι. "Αρχ. Όταν ό Γέρο - Προμηθεύς τό πϋρ άπό τον Δία- - -IB, 90. -*·

Όταν ο Γέρο - Προμηθεύς το πύρ από τον Δία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όταν ο Γέρο - Προμηθεύς το πύρ από τον Δία