9769.— Νέον έτος 1863. [κάτω:] Ό διανομεύς τοϋ Φιλοπάτριδος Έλληνος. Μφ. 0.24x0.81. Στίχοι. "Αρχ. Ήλθε κι* εφυγεν ό χρόνος- - -IB, 90. *

Ηλθε κι' έφυγεν ο χρόνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ηλθε κι' έφυγεν ο χρόνος