9767. — Νέονέτος 1863 'Αγαθή τύχη. [κάτω:] Ό διανομεύς της Παλιγγενεσίας. Μφ. 0.23x0.31. Στίχοι. "Αρχ. Το σύστημα τό άθλιον εις μίαν νύκτα κρΰαν - - -IB, 90. *

Το σύστημα το άθλιον εις μίαν νύκτα κρύαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το σύστημα το άθλιον εις μίαν νύκτα κρύαν