9761. —Νέον έτος 1863 [κάτω:] Ό διανομεύς τής 'Ανατολής. Μφ. 0 24x0 31. Στίχοι. "Αρχ. Έλαίαν ή 'Ανατολή ς' την κεφαλήν φορούσα,- - - ΜΜΠ -Η-

Αρχ.Ελαίαν ή Ανατολής την κεφαλήν φορούσα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αρχ.Ελαίαν ή Ανατολής την κεφαλήν φορούσα