9755.— Μία λέξις επι τοΰ ζητήματος τών φρουρίων Κέρκυρας, [κάτω:] τυ- πογραφεΐον «Ερμής» 'Αντωνίου Τερζάκη. Μφ. 0.28 Χ 0,43, ελληνιστί και γαλλιστί. τής 11/23 Νοεμβρίου 1863 ύπό Στεφάνου Παδοβά, Προέδρου τής 'Ιονίου Βουλής. Κατά τής κατεδαφίσεως τοΰ φρουρίου. IEEE—. ·*
Στεφάνου Παδοβά

Μία λέξις επι του ζητήματος των φρουρίων Κέρκυρας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μία λέξις επι του ζητήματος των φρουρίων Κέρκυρας