9696· — Κέρκυρα- τη 19'Οκτωβρίου 1863 ε.έλ. 'Αγαπητέ μοι φίλε! [εν τέλει:] Σος Ν. Λούζης. Εις 8ον, σ. 8. "Ανευ εξωφύλλου. Περί της εκλογής τών "Ιονίων πληρεξουσίων. ΦΜ —. -Η-
Ν. Λούζης.

Αγαπητέ μου φίλε!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγαπητέ μου φίλε!