9694. — Καταστατικόν τής έν Πειραιεΐ 'Ασφαλιστικής και Προεξοφλητικής Εταιρείας ό Πειραιευς. Μετά Βασιλικού Διατάγματος. Έν Πειραιεΐ 1863. Εις 8ον, σ. 22. ΑΠ—. *

Καταστατικόν της εν Πειραιεί Ασφαλιστικής και Προεξοφλητικής Εταιρείας ο Πειραιεύς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Καταστατικόν της εν Πειραιεί Ασφαλιστικής και Προεξοφλητικής Εταιρείας ο Πειραιεύς