9683. - Κανονισμός της έν 'Αθήναις 'Ιατρικής 'Εταιρία;. Εις 8ον, σ. 16. Τό επί τοΰ εξωφύλλου Διάταγμα φέρει χρονολογίαν 8 "Απριλίου 1863. ΒΚΧ 13426. -Η-

Κανονισμός της εν 'Αθήναις Ιατρικής Εταιρίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εν 'Αθήναις Ιατρικής Εταιρίας