9664. - Ή φιλομειδής 'Αφροδίτη, ήτοι συλλογή ασμάτων, διστίχων, ηρωικών, κλεπτικών.......Άθήνησι 1863. Εις—. Κουμανούδης 3, 88. *

Η φιλομειδής Αφροδίτη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η φιλομειδής Αφροδίτη