9645.-Ή μυστηριώδης συμμορία μυθιστόρημα συγγραφέν υπό Mary La- fon, εκ τής γαλλικής δε μεταγλωττισθέν υπό β. Ν. Φ. Έν 'Αθήναις. Παρά τώ γρα- φεία) τής Χρυσαλίδος και παρ' ά'πασι τοις βιβλιοπώλαις. 1863. Εις 4ον, σ. 87. ΒΠΘ 6489. -*·
Mary La-fon

Η μυστηριώδης συμμορία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η μυστηριώδης συμμορία