9643. -'Ημερολόγιον καί σεληνοδρόμιον τοΰ έτους 1863. Έν Βενετία εκ τής Ελληνικής τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος. Εις 32ον, σ. 63. ΑΟΒ. Κ 20/1. *

Ημερολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ημερολόγιον