9628. - Ή Έθνοσυνέλευσις και ή αντιπροσωπεία τών 'Ιονίων νήσων, [έν τέ- λει:] Κέρκυρα, 15 Νοεμβρίου 1863. Εις 8ον, σ. 24. ΓΕΝ. Geogr. 3502, ΛΟΒ Κ 1/Π, IB 6, 55. #

Η Έθνοσυνέλευσις και η αντιπροσωπεία των Ιονίων νήσων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Έθνοσυνέλευσις και η αντιπροσωπεία των Ιονίων νήσων,