9618. — Ή 'Αγία Γραφή έν τή φυλακή. Μετάφρασις εκ τοΰ 'Ιταλικού υπό Ο. Κ. Έν Σμύρνη, τυπογραφεΐον Δαμιανού 1863. Εις 16ον. Κοίΐμανοΰδης 3, 79. #
Ο. Κ

Η Αγία Γραφή εν τη φυλακή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Αγία Γραφή εν τη φυλακή