9613. — Εΰαγγελίζου 'Ανατολή χαράν μεγάλην χαίρετε ώ αδελφοί Κεφαλλήνες [κάτω:] Έν Κεφαλληνία τη 1 'Οκτωβρίου 1863 ε. ελλ. Έκ τής Δημοτικής Νεολαίας. Μφ. 0.20 Χ 0.30. Περιέχει τό ψήφισμα τής ενώσεως τής Επτανήσου. ΔΑΚ— -*

Ευαγγελίζου Ανατολή χαράν μεγάλην χαίρετε ώ αδελφοί Κεφαλλήνες

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευαγγελίζου Ανατολή χαράν μεγάλην χαίρετε ώ αδελφοί Κεφαλλήνες