9600. - Έξομολόγησις Σπυρίδωνος Ν. Ραζή. Εις το δεσμωτήριον Κεφαλ- ληνίας [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις την 1 Μαΐου 1863. Σ. Ν. Ραζής). Εις 8ον, σ. 3. ΔΑΚ—. -*
Σπυρίδωνος Ν. Ραζή.

Εξομολόγησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εξομολόγησις