9581.-*Έκθεσΐς Τών συμβάντων εν 'Αθήναις από της 17 μέχρι της 23 Ιουνίου, [εν τέλει:] Δ. Γ. Δ. ** Εις φύλλον, σ. 4 α. ά. τρίστηλοι. Τοϋ 1863. Κατά τοϋ Π. Κορωναίου. ΓΕΝ—, ΜΜΠ—. #
Π. Κορωναίου

Έκθεσις Των συμβάντων εν Αθήναις από της 17 μέχρι της 23 Ιουνίου,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις Των συμβάντων εν Αθήναις από της 17 μέχρι της 23 Ιουνίου,