9569. - 23 Σεπτεμβρίου 1863. "Υμνος προς Γεώργιον πρώτον υπό Σ. Κάλλου Κερκυραίου. Εκδίδει Σέργιος Χ. Ραφτάνης. Μφ. είς 4ον. Στίχοι 36, ών ή άκροσηχίς: Ζήτω Γεώργιος - - - - . Κουμανούδης 3, 88. *
Σ. Κάλλου

Ύμνος προς Γεώργιον πρώτον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος προς Γεώργιον πρώτον