9492. - Αϊ από της 18 'Ιουνίου [1863] θλιβεραί σκηναί. Εις 8ον, σ. 13. ΓΕΝ. Κ. G. 277, ΑΠ-. -Η-

Αι από της 18 Ιουνίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι από της 18 Ιουνίου