Λειτουργική

  1. Έννοια
    1. Λειτουργική -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία