9054. — Εις τον Στρατάρχην Θ. Γρίβαν. Διατι να επιζήσας εις το ερημον Βρα- χώρι;-------- Μφ. 0.20x0.26. Στίχοι τοΰ Γ. Παράσχου (;), έπΐ τώ θανάτω του. "Ανευ έ'τους, άλλα τοΰ 1862. ΕΒΕ. Τμ. χφ. #-
Γ. Παράσχου ( | ),

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι