9045. - Έγχειρίδιον περί αμπελουργίας και περί οινοποιίας κτλ. υπό Γ. Σωτηριάδου. Πάτραι 1862. Εις 12ον, σ. δ' + 58. Κουρίλας, σ. 412.
Γ.Σωτηριάδου

Εγχειρίδιον περί αμπελουργίας και περί οινοποιίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον περί αμπελουργίας και περί οινοποιίας