9929. - Διαθήκη Παρασκεοά, υίοΰ Νικολάου Βάρναλη. 1858, 'Ιανουαρίου 30. Έν Όδησσω. Έν τω τυπογραφεία) Λ. Νίτση. 1862. Εις 4ον μικρόν, σ. 19. ΙΜΚ—. *

Διαθήκη Παρασκεοά, υιού Νικολάου Βάρναλη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαθήκη Παρασκεοά, υιού Νικολάου Βάρναλη