9021.- Grammatica della lingua italiana di Spiridione Blandi. Nuo- vamente corretta ed accresciuta in fine di varii dialoglii famigliari. Γραμματική της ιταλικής γλώσσης Σπυρίδωνος Βλαντή. Νεωστι έπιδιορί}ωί}εΐσα και αΰξηθεΐσα έν τφ τέλει δια διαφόρων φιλικών διαλόγων. Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος. 1862. Εις 8ον μικρόν, σ. 232 δίστηλοι. ΕΒΕ - .
Spiridione Blandi. | Σπυρίδωνος Βλαντή.

Grammatica della lingua italiana

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Grammatica della lingua italiana