9013.- Γενικοί κανονισμοί περί διευθετήσεως τών εκκλησιαστικών και έθνι-

Γενικοί κανονισμοί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενικοί κανονισμοί